Reklamacje

 

 

Adres do reklamacji:

Teleton Rafał Wójcik

Jagiellońska 15/4

58-100 Świdnica

 

 

Firma Teleton Rafał Wójcik, jako sprzedawca, pośredniczy między użytkownikiem a producentem w procesie reklamacji gwarancyjnej. Reklamacji podlegają wyłącznie przedmioty, które posiadają wadę fabryczną, a nie te które zostały uszkodzone przez niewłaściwe użytkowanie, montaż lub uszkodzenie mechaniczne. W razie reklamacji lub zastrzeżeń co do otrzymanego towaru, klient zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszt reklamowanego przedmiotu / towaru na adres podany przez sprzedawcę. Przesyłkę zwrotną należy zabezpieczyć w taki sposób, aby nie została uszkodzona podczas transportu.

Przesyłki pobraniowe nie są przez nas odbierane.

Zgłoszenie reklamacyjne z tytułu gwarancji jest przyjmowane na podstawie zgłoszenia tego faktu na adres: sklep@teleton.sklep.pl oraz nadesłanie z reklamowanym produktem dowodu zakupu i kompletnie wypełnionego formularza reklamacyjnego. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od momentu otrzymania przesyłki. O decyzji w sprawie reklamacji Klient informowany jest drogą elektroniczną (poprzez e-mail) bądź pocztową.

Formularz Reklamacji Towarów
  •